اهداف

نگارش یافته توسط Super User. Posted in Uncategorised

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

 

مشاوره و نظارت طرح های صنعتی و معدنی:

الف: ارائه خدمات مشاوره ای ، فنی مهندسی و تخصصی در زمینه های صنعتی، معدنی،بازرگانی و بازاریابی.

ب: ارائه خدمات ، نظارت  و مشاوره مهندسی در زمینه مدیریت،  سرمایه گذاری ، طراحی و تامین منابع مالی ثبت شرکت برای فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی ، تجاری، عمرانی ، خدماتی و سایر فعالیتهای اقتصادی

مشارکت و سرمایه گذاری:

الف- مشارکت جهت عرضه تولیدات صنعتی و معدنی و پذیرش و صدور مجوز نمایندگی در داخل و خارج از کشور

ب- مشارکت در خرید و فروش مواد اولیه مورد نیاز صنایع و معادن و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از مراکز و مبادی

ج- مشارکت در خرید مواد اولیه و فروش محصولات فرآیند تولید ،ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی و معدنی

د- مشارکت مجاز با سرمایه گذاران خارجی در داخل و خارج کشور در کلیه امور مربوط به فعالیتهای صنعتی و معدنی 

فعالیت های اقتصادی در حوزه صنعت و معدن  :

 الف:  صادات محصولات صنعتی ، معدنی ،دانش فنی، مواد اولیه صنعتی و معدنی

ب: واردات مواد اولیه صنعتی و معدنی ، واردات ماشین آلات و قطعات صنعتی و معدنی – انعقاد قراردادهای بین المللی و بیع متقابل - ورود سفارشات شرکتهای تولیدی و بازرگانی و سایر کالاهای مجاز.

ج: انجام کلیه امور  مربوط به بازرگانی کالاهای مجاز در بخش صنعت و معدن

د:  ترانزیت کالاها پس از اخذ مجوزهای لازم

ه: انجام امور گمرکی

سایر فعالیت های شرکت در حوزه صنعت و معدن:

الف:  مشارکت در برگزاری نمایشگاه های داخلیو خارجی

 ب:  اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری مجاز و بانک ها با رعایت قوانین جاری